Szanowny Kliencie!

Nasz sklep internetowy wraz z regulaminem i polityką prywatności został dostosowany do wymogów RODO. Gwarantujemy tym samym bezpieczeństwo Twoich danych przekazanych w naszym sklepie.

Czytaj dalej aby dowiedzieć się jakie zmiany wprowadziliśmy i jakie prawa Ci przysługują.

25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Ci komplet informacji dotyczący Twoich praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail, podanego podczas rejestracji lub zakupów w sklepie internetowym modneurwisy.pl z siedzibą w 76-150 Darłowo, ul powst.warszawskich62 Adres mailowy do Administratora: modneurwisy@tlen.pl

Jakie dane przetwarzamy?
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu oraz adres e-mail, podany podczas rejestracji lub zakupów w sklepie internetowym www.modneurwisy.pl

Dane osobowe, które nam powierzasz, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień.

Przetwarzamy je aby:
– zrealizować Twoje zamówienia złożone w sklepie internetowym www.sklep.urwis.com.pl,
– aby rozpatrzyć ewentualne reklamacje lub dokonać zwrotu zakupionych przez Ciebie towarów (odstąpienia od umowy sprzedaży),

Jeżeli dodatkowo wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

W związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czy przekazujemy Twoje dane do krajów trzecich?
W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych?
Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych zmianie ulega regulamin i polityka prywatności naszego sklepu.
Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Twoich uprawnień.
Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także z treścią Regulaminu użytkownika oraz nowej Polityki prywatności, które będą obowiązywać od dnia 25 maja 2018r.

Co musisz zrobić?
Jeśli akceptujesz wprowadzone przez nas zmiany, nie musisz nic robić! Jeśli nie, w każdej chwili możesz wypisać się z naszej listy subskrybentów. Możesz też sprawdzić jakimi danymi dysponujemy i dowolnie je modyfikować. Jeśli chcesz zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres modneurwisy@tlen.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez sklep MODNE URWISY.PL MATEJEK AGNIESZKA z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres modneurwisy@tlen.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – ul.powst.warszawskich62 76-150 DARŁOWO

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia) lub w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (założenie konta w sklepie internetowym). Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanych celów jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:
przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
podmioty kredytujące / leasingodawcy
dostawcy systemu ankiet opiniujących
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego (realizacja zamówienia) lub do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną).

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Z poważaniem
AGNIESZKA MATEJEK
załoga sklepu MODNE URWISY